DET ÄR VI SOM ÄR LANDSKAPSENTREPRNAD

Patrik Jelveby

VI PÅ LANDSKAPSENTREPRENAD

DET ÄR VI SOM GRUNDADE OCH DRIVER  LANDSKAPSENTREPRENAD I UPPSALA AB.
VÅR AMBITION ÄR ATT ERBJUDA EN HELTÄCKANDE SERVICE FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL OCH GRÖNYTTEROMRÅDEN. VÅR BREDD SITTER I  VÅRA OLIKA KUNSKAPER OCH UTBILDNINGAR SÅ ATT NI KAN ANLITA ENDAST EN LEVERANTÖRER FÖR SKÖTSELN
AV ER FASTIGHET FÖR EFFEKTIVT OCH EKONOMISKT UNDERHÅLL..
 VÅR AMBITION ÄR ATT PÅ BÄSTA SÄTT KUNNA FÖRSE DIG SOM BESTÄLLARE MED PROFFISSIONELT UTFÖRT UPPDRAG.  VI OCH VÅRA MEDARBETARE HAR ALLA TILLSTÅND OCH KRAV PÅ UTBILDNINGAR SOM KRÄVS INOM BRANSCHEN FÖR DIN OCH ALLAS SÄKERHET.  VI EFTERSTRÄVAR  ATT ALLTID VARA UPPDATERADE PÅ UTBILDNINGAR OCH GÄLLANDE TILLSTÅND.  SÄKERHETEN SÄTTER VI ALLTID I FÖRSTA RUMMET NÄR VI ÄR UTE PÅ ENTREPRENADER.  VÅRAT ARBETSÄTT SKA GYNNA MILJÖN OCH SAMTIDIGT GE EN EKONOMISK TILLFREDSSTÄLLELSE FÖR DIG SOM FASTIGHETSÄGARE  OCH TILLSAMMANS  SKAPAR VI TRIVSEL OCH TILLVÄXT

 I DIN TRÄDGÅRD OCH  GRÖNOMRÅDEN FÖR HARMONI OCH NJUTNING.

Niklas Jelveby

VI JOBBAR FÖR ATT ALLTID VA UPPDATERADE PÅ RÅDANDE YRKESBEVIS.
FÖR DIN TRYGGHET OCH RÄTT UTFÖRDA ARBETEN INNEHAR VI FÖLJANDE:
 ARBETE PÅ ARBETSPLATTFORM - FALLSKYDD - SÄKRA LYFT - HETA ARBETEN - MOTORSÅGSKÖRKORT - HÖGLYFTANDE TRUCKAR - ABC KORT - SKOGSVÅRDSUTBILDNING - VENTILATION OCH KYLTEKNIK- HLR- YKB SAMT YRKESTRAFIKTILLSTÅND
YRKESBEVIS FÖR LASTBILSMONTERAD KRAN ÖVER 18 T/M