NYTT TRÄDGÅRDSPROJEKT?

VI HJÄLPER TILL MED MARKARBETEN OCH SCHAKTNING  i och runt uppsala

TOMTPLANERING & MARKARBETEN

Vi hjälper till med markarbeten och schaktning i din trädgård. behöver du anlägga en gräsmatta,
bygga en damm eller gräva bort gammalt underlag för nya ändamål har vi våra minigrävare som gör jobbet snabbt och effektivt, Vi anlägger nya häckar eller gräver bort gamla. Sätter nya planteringar.
Anlägger nya gräsmattor och rabatter.

Grund
husgrund
Kontakta oss så tittar vi på vad vi kan
hjälpa dig med i ditt projekt.

STORT SOM LITET,  VI TAR  OSS AN ALLA TRÄDGÅRDSJOBB.

ANLÄGGA NY GRÄSMATTA

Ibland känns även minigrävaren stor, Här ska vi anlägga ny gräsmatta på en 50m2 stor yta. Vi gräver bort den gamla gräsytan som vi sedan bereder med ett nytt lager jord. Efter lite trixande med maskin utan att skada omkringliggande växter rullade vi ut ny fin gräsmatta och vårat uppdrag är klart. Snabbt och smidigt blev det en ny gräsmatta på två dagar.

100% Nöjd kund är en trygghet även efter arbetet är klart. Vi är med hela vägen. Anlita oss på landskapsentreprenad.
Ett år efter avslutat projekt kommer vi och gör en besiktning att allt är i sin ordning. Du ska vara trygg i ditt val av entreprenör.

anlägga gräsmatta

PLANERING AV RABATTER

Här sätter vi ny sliper och gräver bort en gammal häck.

MARKBEREDNING INFÖR BYGGNATION AV HUNDGÅRD
SAMT ANLÄGGNING AV NY GRÄSMATTA

HÄR ÄR VI I FULL FÄRD MED ATT ÅTERSTÄLLA  MARKEN PÅ EN VILLATOMT EFTER STUBBFRÄSNING FÖR
ATT SEDAN BEREDA MED NY JORD OCH ANLÄGGA NY GRÄSMATTA OCH BYGGA HUNDGÅRD.

ANLÄGGNING AV NY UPPFART

 

ANLÄGGNING AV NY UPPFART

Vi har stubbfräst och schaktat av marken.  
Grävt bort sten och dragit upp gamla betongplintar.
För att sen lägga ny jord och så ny gräsmatta.

 En ny uppfart och grusgång är anlagd.

FÖRNYA DIN GRÄSMATTA !

Vi utför nyläggning av gräsmatta. Gräset vi använder är odlad på våran breddgrad för bästa kvalitet och hållbarhet då den odlas i uppland.
Vi utför allt från början till färdig gräsmatta. Schaktar av ytan bereder med ny jord och rullar det nya gräset.

Att rulla gräs är ett snabbt sätt att få njuta av en ny fin gräsmatta. kontakta oss för en kostnadsfri offert, så har du snart en ny fin gräsmatta.

Lägga ny gräsmätta
Ny gräsmatta

FÖRVANDLING AV SKOG TILL VILLATRÄDGÅRD

Borttagning av stenar och stubbar

Har du en fastighet som är byggd på skogstomt vet du hur otjänlig den kan vara innan man får bort alla stenar och stubbar.
Du har säkert erfarenhet av att det kan va näst intill omöjligt att få till den utan rätt verktyg. Låt oss ta hand om de där
tunga och slitsamma arbetet och spar din rygg. Vi tar hand om allt från trädfällning till rullning av din nya gräsmatta.
Här är vi i full färd med att bereda och iordningställa en villatomt.  Efter otaliga stenar och stubbar börjar det
sakterliga ta form och man kan börja skönja ett slätt fint underlag och en ny trädgård kan börja anläggas
och snart kan dem njuta av en ny härligt grönskande gräsmatta.

Ny gräsmatta

Efter utjämning fyller vi upp med ny anläggningsjord för att sedan vältas och slutligen rulla nytt gräs.

Jorden lagd och uppfarten får slutgiltiga lageret med grus. Sen återstår bara gräsrullning och vårat uppdrag är klart.

- DU HAR IDÉERNA .......VI GÖR JOBBET!